Conferentie leren met hart en ziel

Dames en heren, mag ik uw aandacht! Jongens en meisjes, mag ik jullie
aandacht! Zo begint menige les of voordracht, zo niet uitgesproken, dan toch
als wens. Alles draait om het gegeven of je de aandacht krijgt of niet. Krijgen
of hebben? Zonder aandacht geen relatie, zonder relatie geen communicatie,
zonder communicatie geen overdracht. Vaak hebben wij de gewoonte om de aandacht van de ander te vragen, zo niet te eisen. In mijn leven en werk heb ik ervaren dat de kwaliteit van de aandacht die wij vragen bepaald wordt door de kwaliteit van de aandacht die wij geven. Het is een ware kunst – en noodzaak voor degene die onderwijs wil geven om de uitspraak het is in geven dat wij ontvangen juist in de dagelijkse praktijk tot realiteit te leren verheffen. De uitspraak wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, maar is terug te vinden in menig levensbeschouwelijke traditie.

De universiteit van Leiden deed onderzoek naar de hoge effectiviteit
van de Pulsar methode die we in mijn werk toepassen en herleidde het succes tot het begrip gerichte aandacht of opmerkzaamheid (mindfulness). Aandacht is een uiting van vitaliteit die zich naar mijn idee op twee benen voortbeweegt:
echtheid en liefde. Echtheid veronderstelt zelfkennis en je volle aanwezigheid bij wat je doet en met wie je bent. Liefde veronderstelt zelf herinnering ofwel het gegronde besef dat je een liefdevol mens bent. Je kunt die overvloed vervolgens uitgeven in je liefde voor de mensen met wie je bent en in het vak
dat je geeft. Je staat er met oprechte aandacht en hebt jezelf tot instrument
gemaakt. Al het andere volgt! 
In deze bijdrage aan de afronding van de conferentie zal ik nagaan naar wie en wat mijn aandacht in de drie conferentiedagen uitgegaan is en afronden met een oefening waarin – in 7 stappen van transformatie – ieder de oogst van de conferentie voor zichzelf kan opmaken en een plaats kan geven.

Michiel werkt als docent aan een opleiding voor
gezondheidswerkers en geeft seminars met als rode draad maak je leven tot een waardige en vreugderijke realiteit. Hij is ontwerper van de Pulsarmethode die zich richt op het activeren van de gezondheid in een mens en/of een omgeving, waardoor ook veel onderwijsmensen de wending maken van dreigende WAO naar zin in werk. Hij is grondlegger van de Voorde, centrum voor gezondheidszorg en zingeving in Laag. Michiel is auteur van Krijg nou wat!