zin in leren

Het nieuwe leren: wat voor les materiaal krijgen wij?

Nieuw leren – nieuw lesmateriaal

Veel scholen willen aan de slag met nieuw leren. Dit nieuwe leren stelt echter specifieke eisen aan het lesmateriaal. Soms volstaat het om bestaand lesmateriaal uit te breiden, soms is het nodig om geheel nieuw materiaal te ontwikkelen.

https://tutornetwerk.nl heeft veel ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal. Het kan ervoor zorgen dat al uw lesmateriaal optimaal aansluit bij de eisen die nieuw leren eraan stelt.

Het is niet zo eenvoudig om een heldere typering van nieuw leren te geven, met name omdat het zo’n veelomvattend begrip is. Een aantal in het oog springende kenmerken: de leerling krijgt meer verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, -route en resultaat, er is meer aandacht voor reflectie, leerlingen werken zelfstandiger en er wordt veel gebruikgemaakt van activerende en interactieve werkvormen. Een ander belangrijk element: vakken worden in meer of mindere mate geïntegreerd aangeboden. Hierdoor creëert de school boeiende mogelijkheden om de leerlingen realistischer taken en opdrachten te laten uitvoeren. Kortom: ze leren binnen een reële context.

Maatwerk

Scholen die het onderwijs volgens de principes van nieuw leren willen inrichten, kiezen voor een ander lesproces, ander lesmateriaal en andere, betekenisvolle opdrachten. Wij zijn graag uw partner in de ontwikkeling hiervan.

Wij kunnen op verschillende manieren te werk gaan. Wij kunnen bijvoorbeeld volledig zorgdragen voor de ontwikkeling van nieuw materiaal, maar we kunnen ook docenten coachen, zodat zij in staat worden om zélf nieuw materiaal te ontwikkelen. Ook andere varianten zijn bespreekbaar.

Aan u de keus

Als u ons wilt betrekken bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, voeren wij altijd eerst een gesprek met de docenten die het materiaal gaan gebruiken. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de eisen die aan het nieuwe lesmateriaal gesteld worden.

Soms zal het nieuwe lesmateriaal door een kleine groep docenten gebruikt worden, soms door een grote. Sommige scholen kiezen in eerste instantie voor een proefinvoering, zodat ze ervaring kunnen opdoen met het nieuwe lesmateriaal. Een en ander heeft uiteraard implicaties, bijvoorbeeld voor de beoogde overdraagbaarheid en de docentenhandleiding.

Het niveau van de vormgeving van het materiaal bepaalt u in principe zelf. Sommige scholen kiezen bijvoorbeeld voor prachtig, full color drukwerk, terwijl andere de voorkeur geven aan een soberder uitvoering. Alle opties zijn denkbaar en kunnen door ons worden gerealiseerd.

Ruime ervaring

Wij hebben de afgelopen jaren voor veel scholen lesmateriaal ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling werken we altijd nauw samen met docenten. Hun inbreng heeft in onze ogen een belangrijke, toegevoegde waarde.

We maken veel gebruik van speelse, leuke en aantrekkelijke werkvormen, die ervoor zorgen dat leerlingen uitgedaagd en geactiveerd worden. We passen bijvoorbeeld veel ict- en spelopdrachten en vormen van samenwerking toe.

Op deze website vindt u bij Lesvoorbeelden een aantal voorbeelden van lessenseries die wij ontwikkelden.

U bepaalt zélf op welke wijze u de ervaring en expertise van Het Projectbureau wilt benutten. De kosten van het ontwikkelingstraject hangen uiteraard af van uw wensen en behoeften. Wij maken graag een passende offerte voor u.