Workshop digitale hulp bij het leren werken met statistische methoden

Workshop digitale hulp bij het leren werken met statistische methoden

Activiteiten
Tijdens de workshop presenteerden Marco Teunisse en Herman Wynne eerst beide programma’s. Modus is een webapplicatie voor het leren toepassen van statistische methoden (projectleider: Marco Teunisse, UvA). De Kennisbasis Statistiek is een inleidende cursus statistiek, eveneens ontworpen voor het web (producent: Herman Wynne, Wynne Consult).
Na een korte pauze konden de deelnemers vervolgens zelf achter de computer aan de slag. Naast Marco Teunisse en Herman Wynne liep ook Christiaan Hamakers rond om vragen te beantwoorden, alszijnde een van de medeontwikkelaars van Modus en als docent die dit pakket in zijn huidige onderwijs gebruikt. Vanuit Espelon liepen Matthijs Bos en Arja Veerman rond om de workshop soepel te laten verlopen en vragen te beantwoorden over de wijze waarop Espelon vanaf het komend studiejaar Modus gaat hosten, onderhouden en dooronwikkelen via een op te richten gebruikersgroep.

Bevindingen
Na afloop van de hands-on sessie werden stellingen uitgedeeld en werd de middag afgesloten met discussie en evaluatie. De resultaten laten zien dat Modus door de deelnemers algemeen als leerzaam, nuttig en goed verzorgd (vormgeving) wordt ervaren. Wel werd door een aantal deelnemers de wens geuit om ook eigen casussen in te brengen en het programma meer op maat te maken voor de eigen opleiding (evt. Engelstalig). Dit zijn mogelijkheden die instellingen apart met Espelon kunnen overleggen, wanneer zij interesse hebben in de afname van het product. Ook werd opgemerkt dat de casussen 1 juiste oplossing kennen, terwijl in werkelijkheid soms meer oplossingen mogelijk zijn.
De Kennisbasis Statistiek werd door de deelnemers vooral ervaren als een handig naslagwerk, een product dat je goed kunt gebruiken naast een standaard leerboek. Als cursus werd het in de huidige vorm wat minder geschikt geacht. Ook hier werd de wens tot een Engelstalige versie geuit en werden enkele suggesties gedaan om het overzicht verder te bevorderen in het programma. Zaken waarover verder contact kan worden opgenomen met Herman Wynne.

Conclusie
De middag werd door de deelnemers en de organisatie als geslaagd ervaren. Een enkeling had nog wel wat langer met de programma’s bezig willen zijn. Aangezien beide programma’s op het internet toegankelijk zijn (Modus demo account aan te vragen bij Espelon), is dat ook mogelijk. De organisatie kan de opgedane ervaringen en suggesties goed gebruiken ter optimalisatie van de programma’s, waarvoor alle deelnemers hartelijk worden bedankt.

Vervolg?
Modus wordt als DU product overgedragen aan Espelon, die de uitlevering aan het hoger onderwijs zal verzorgen. Informatie over demo’s, pilots, werkwijze en prijs zijn op te vragen bij Arja Veerman

De Kennisbasis Statsitiek is vrij te gebruiken via Wynne Consult. Meer informatie is op te vragen bij @planet.nl